1790. John Inglis (WJ Inglis’ grandfather), was a farmer and their farm was called “Fardlepark”, Kilmarnock, Scotland.